If you want things to change, be the change.


Wake up and dream!


Live your dream.


Stop existing, start living.


No one can save us but ourselves.


Change only takes place through action.


If you don’t get what you want , maybe you got lucky.


True love unfolds in the here and now.


Energetische therapie

Energetische Therapie richt zich op het herstellen van de harmonie en de natuurlijke balans in het lichaam en het bevorderen van het zelfherstellende vermogen van de mens.

De therapie gaat ervan uit dat mensen ziek worden als hun toestand van evenwicht in fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel opzicht, min of meer langdurig is verstoord. Klachten en ziekten op fysiek, mentaal, emotioneel of spiritueel gebied ontstaan wanneer de natuurlijke geneeskracht van de mens niet meer in staat is om op eigen kracht een nieuw evenwicht te creëren. De natuurlijke geneeskracht wordt gezien als vitale levenskracht, die aanwezig is in ieder mens, een natuurlijke neiging naar gezondheid en een vermogen tot zelfhandhaving. Als energetisch therapeut kan ik deze levenskracht stimuleren.

Factoren die een gezonde balans kunnen verstoren zijn onder meer: Stress, weinig rust, trauma’s, slechte voedingsgewoonte, weinig beweging, ophoping van afvalstoffen, het negeren van de eigen intuïtie en gevoel. Van groot belang hierbij is dat de cliënt zelf inzicht krijgt in de mogelijke oorzaak van zijn ziekte waardoor er een bewustzijnsverandering kan plaatsvinden en het zelfgenezend vermogen van de cliënt geactiveerd kan worden.

Energetische therapie zijn energiebehandelingen, waarbij u geheel gekleed plaats neemt op een behandeltafel. Bij energetische therapie wordt gebruik gemaakt van de helende universele energie die overal en altijd aanwezig is. Als energetisch therapeut kan ik deze in een energetische behandeling aan u doorgeven d.m.v. het sturen van de energie via mijn handen, strijkbewegingen en bepaalde grepen. Op deze manier wordt mede het zelfherstellend vermogen geactiveerd zodoende de balans te herstellen. 

 

Energetische therapie doorkruist of vervangt de behandelingen van een arts niet. Het is raadzaam uw arts hiervan op de hoogte te houden.  

 

 

 

 

Energetische therapie Haarlem, Energetische therapie Haarlem, Energetische therapie Haarlem

twitterlinkedinfacebook-2